WordPress, Joomla, เมื่อลืมรหัสผ่านเข้าระบบ

Share Button

เป็นวีดีโอสอนการแก้ไขการลืมรหัสผ่านสำหรั­บเข้าสู่ระบบของ WordPress ซึ่งมักจะพบบ่อย เป็นการแก้ไขอย่างง่าย ๆ ไม่ต้องลบฐานข้อมูล

Samarn Sumrith อัปโหลดเมื่อ 20 พ.ย. 2008

Share Button

แสดงความคิดเห็น

You may also like...

ใส่ความเห็น

Facebook