ตรวจสอบ ติดตาม หมายเลขการจัดส่งสินค้าไปรษณีย์และเอกชน ย้อนหลัง ได้ที่นี้! (สืบค้น ระบุวันเดือนปีที่จัดส่ง หากไม่ทราบติดต่อสอบถาม..นะคะ)

ติดตาม การจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ...คลิก!

ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ หลังการฝากส่ง 24 ชั่วโมง

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งระบบนี้เป็นบริการสำหรับการติดตามและตรวจสอบสิ่งของที่มีการฝากส่งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลของการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ของผู้ใช้บริการด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงกรอกหมายเลขสิ่งของจากใบเสร็จรับฝาก แล้วเลื่อนล็อคเพื่อค้นหา ผู้ใช้บริการก็จะทราบข้อมูลสถานะของสิ่งของได้


 1. กรุณาพิมพ์หมายเลขสิ่งของจำนวน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค
 2. ดังปรากฏอยู่บนใบเสร็จรับเงินของท่าน
 3. แล้วเลื่อนล็อค

บริการไปรษณีย์

บริการไปรษณีย์ที่เปิดให้บริการในการตรวจสอบสิ่งของ คือ

 1. ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ
 2. โลจิสโพสต์ในประเทศ
 3. โลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ
 4. ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
 5. พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
 6. ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ
 7. ไปรษณีย์รับประกันระหว่างประเทศ
 8. ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ (บริการไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศแสดงสถานะเฉพาะที่ต้นทางและปลายทางเท่านั้น)

ติดตาม การจัดส่งสินค้า บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด (NTC) ..คลิก!

เอ็น ที ซี รับส่งพัสดุด่วน ภายใน 1 วัน

 1. พื้นที่ให้บริการ ภาคเหนือ
 2. พื้นที่ให้บริการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. พื้นที่ให้บริการ ภาคตะวันออก

สำนักงานใหญ่ NTC

พหลโยธิน 29,31,33 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทร. 0 2523 7042-46, Fax. 0 2523 7047
Email : Ntc_Overnight@hotmail.com
Website : http : // www.ntc.co.th
facebook : Ntc Phaholyothin


NTC รองเมือง

130 รองเมือง ซ.4 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330
โทร. 0 2611 8454-55 , 0 2611 9582,84
FAX. 0 2611 9583


Live Chat With us Now